Jeffrey Thompson - Creative Mind System 2

Nagranie służące jako program wewnętrznego ćwiczenia. Poprzez pobudzanie fal Theta pomaga trenować mózg ? ułatwia wchodzenie w stan myślenia wynalazczego, twórczego rozwiązywania problemów, zadań, tworzenia sztuki wizualnej, tańca.
Znajdź drogę do artystycznej wizji. Rozświetl  spontaniczne widzenie. Odkryj swój  ukryty geniusz.

Muzyka wprowadzająca cię w nowe wymiary kreatywności i artystycznej wizji

{play}http://www.anandamusic.pl/mp3/jeffrey_thompson/creative_mind_system_2/1.mp3{/play}1. Creative Insight 28:10

Wybitni myśliciele, zaawansowani medytujący, wielcy artyści i inni ludzie o wielkiej kreatywności zdają się posiadać mózgi, które pracują w nadzwyczajny sposób. Prawdą jest, że  tak właśnie się dzieje. 

Różne stany umysłu związane są z różnymi typami aktywności fal mózgowych- Beta, Alfa, Theta i Delta. Badania nad falami mózgowymi wykazują, że kiedy umysł jest w stanie szczególnej kreatywności i wynalazczości, następuje dominacja fal Theta. Jest to także stan fal mózgowych, gdy śnisz?kiedy to twój mózg stwarza całkowity, żywy świat i sprawia, że jest tak realny, że nawet nie wiesz, że śnisz.

Poprzez wykorzystanie specyficznych pulsujących częstotliwości dźwięku wplecionych w ścieżkę muzyczną, pionier leczenia dźwiękiem dr Jeffrey Thompson rozwinął przełomowy proces w naturalny sposób prowadzący do tego stanu wzbogaconej kreatywności. Kiedy słuchasz, twoje własne fale mózgowe zaczynają odbijać te same potężne wzorce fal mózgowych, w łatwy sposób wciągając cię w nowe wymiary wewnętrznego widzenia, kreatywności i wizji artystycznej.

Ten twórczy stan umysłu, który jest złożonym wzorcem wszystkich fal mózgowych ze szczególnie aktywnymi falami Theta, zarządza twórczą aktywnością. Poza działaniami takimi jak tworzenie sztuki wizualnej, muzyki lub tańca, ten stan umysłu towarzyszy innym rodzajom aktywności, które nie zawsze kojarzymy z kreatywnością, jak rozwiązywanie problemów, rozgryzanie komputerowych kodów, lub nawet znalezienie twórczego sposobu na zapytanie o informację?.
Jest to zatem stan, który kontroluje zarówno twoją możliwość doznania ?nagłego rozbłysku olśnienia?, aby rozwiązać problem, który wydawał się nierozwiązywalny, jak również twórczą energię, którą wykorzystujesz podczas pracy nad projektem. W dodatku, kiedy pracujesz aby dokończyć projekt lub przedsięwzięcie, ten stan umysłu sprzyja twórczej wizualizacji i rozwojowi umiejętności rozwiązywania problemów, potrzebnej podczas wykonywania twórczej pracy.

{play}http://www.anandamusic.pl/mp3/jeffrey_thompson/creative_mind_system_2/1a.mp3{/play}1. Creative Insight 28:10

{play}http://www.anandamusic.pl/mp3/jeffrey_thompson/creative_mind_system_2/2.mp3{/play}2. Inner Genius 29:38

Dla większości z nas wzrost  umiejętności rozwiązywania problemów w sposób twórczy uwidoczni nie tylko w pracy, lecz także w naszym funkcjonowaniu w codziennym życiu.

Zaowocuje  tym, że  w sposób twórczy będziemy mogli rozwiązywać  problemy w naszych relacjach z najbliższymi, dziećmi i przyjaciółmi. Pomoże nam także radzić sobie z sąsiadami, z zarządzaniem czasem, naszymi finansami, stawiać czoła tysiącom przeróżnych wyzwań, jakie niesie ze sobą życie.
Nagranie ?Creative Mind System 2.0? zostało stworzone, aby zaprowadzić cię do bardziej wewnętrznego i kontemplacyjnego aspektu stanu twórczego umysłu. Po prostu odtwarzaj je podczas poszukiwania osobistego wewnętrznego widzenia lub artystycznej inspiracji, kiedy pragniesz  ?wpaść na pomysł? ? czekasz na rozbłysk świadomości, a także podczas wizualizacji czy medytacji.

Ten unikalny program audio może zostać pomyślany jako  system ?wewnętrznego ćwiczenia? dla twórczej części twojego mózgu. Za każdym razem  nagranie sprowadza twoje fale mózgowe do tego twórczego stanu umysłu- trenuje umiejętność twojego mózgu łatwego wchodzenia w ten stan. To tak, jak wchodzenie na salę gimnastyczną aby trenować mięśnie. W tym przypadku jest to wynalazczy/twórczy ?mięsień? twojego mózgu.

Dr Thompson wykorzystuje ten program zarówno w praktyce klinicznej, z tysiącami pacjentów, jak i na szerszą skalę, gdzie prowadził szkolenia dla menagerów, kadr zarządzających, oraz pracowników, aby mogli zwiększyć swoją efektywność, byli bardziej twórczy i mogli rozwiązywać trudne zadania przez ?wytyczenie nowych dróg? dla osiągnięcia swoich celów. Pomógł im wykształcić umiejętność rozwiązywania problemów i wzbogacić  zdolność skupienia się na projektach twórczych.

Fale mózgowe i stany świadomości
Fale mózgowe to formy fal elektromagnetycznych produkowanych przez elektryczną aktywność komórek mózgowych. Mogą być mierzone przez bardzo czułe urządzenie- elektroencefalograf, lub EEG. Częstotliwości tych elektrycznych  fal są mierzone w cyklach na sekundę lub Hertzach.(Hz)  Fale mózgowe zmieniają częstotliwości w oparciu o aktywność neuronową naszego mózgu i są ściśle związane ze zmianami w umyśle i świadomości.

Nasze fale mózgowe kształtują się w czterech podstawowych grupach:
Beta (30-13 HZ), Alfa ( 13- 8 Hz), Theta (8-3,5 Hz) oraz Delta ( 3,5-0,5 Hz)
1. Fale Beta- związane są z normalną aktywnością, w stanie czuwania, zwykłymi czynnościami świadomości i są wytwarzane, kiedy jesteś zaangażowany, w linearnym, logicznym myśleniu.

2. Fale Alfa są produkowane, kiedy twój umysł zmierza od świata zewnętrznego do wewnętrznego, tak jak wtedy, kiedy zamykasz oczy albo zaczynasz wchodzić w sen.

3. Fale Delta powstają w stanie głębokiego snu.

4. Fale Theta są związane z marzeniami sennymi i stanami twórczej innowacji.

POBUDZENIE FAL MÓZGOWYCH I DUDNIENIA RÓŻNICOWE
Mózg zmierza do dopasowania pulsacji swoich własnych fal do zewnętrznych impulsów dźwiękowych, zjawisko to znane jako ?akustyczne pobudzenie fal mózgowych?. Badania wykazują, że stany Theta mogą być wywoływane przez słuchanie impulsów dźwiękowych, które pasują do prędkości fal mózgowych Theta (8-3,5 Hz). Wykorzystując tę zasadę, dr Thompson stworzył niesłyszalne impulsy częstotliwości i zawarł je w każdym utworze Creating Mind System 2.0.
Kiedy to twojego mózgu dotrą te ukryte impulsy, fale mózgowe będą dążyły do dopasowania się do nich, wywołując stany podwyższonej świadomości.
Ten program audio będzie zmieniał twoje fale mózgowe tylko podczas słuchania go. Jednakże częste słuchanie spowoduje, że twój system nerwowy wytworzy wyuczoną odpowiedź.

Im częściej wchodzisz w wysoce pożądany stan świadomości, tym bardziej twój umysł uczy się jak być w tym stanie i łatwiej znajduje sposób, żeby ten stan osiągnąć. Po jakimś czasie regularnego słuchania twój mózg będzie ?wytrenowany? przyuczony do łatwiejszego osiągania najgłębszych zdolności i umiejętności, kiedykolwiek i gdziekolwiek będą ci potrzebne.
Pamiętaj, ta muzyka nie stwarza w twoim umyśle żadnych stanów, raczej uwydatnia zdolność twojego mózgu do poszerzenia umiejętności, które już posiada, lecz ma trudności w dotarciu do nich.

Jak wykorzystywać muzykę
1. Wykorzystaj tę muzykę zawsze gdy zamierzasz wejść w stan twórczej kontemplacji. Samo słuchanie w tle często wystarcza do otwarcia wewnętrznego oka lub przywołania artystycznej inspiracji. Możesz także wykorzystać je kiedy chcesz pobudzić twórczą wizualizację lub po prostu przy spokojnej medytacji.

2. Możesz wykorzystać tę płytę jako program wewnętrznego ćwiczenia, aby zacząć trenować swój mózg do wchodzenia stan twórczego rozwiązywania problemów. Najlepiej czynić to w samotności, w pozycji zrelaksowanej, na fotelu lub leżąc, eliminując czynniki zakłócające. W tym czasie najlepiej pozwolić sobie ? odlecieć? i całkowicie dać się ?porwać? muzyce.

Nie zdziw się, jeśli odkryjesz, że twój umysł dryfuje w stanach podobnych do marzeń, skoro podczas snu mózg jest w stanie twórczym. To właśnie stamtąd pochodzą nasze najlepsze pomysły.

3. Jeśli pracujesz nad twórczym rozwiązaniem jakiegoś szczególnego problemu, najpierw wizualizuj problem tak jak jest, z plastycznie, żywo odtworzonymi szczegółami, a potem pozwól sobie na odejście od konieczności rozwiązania go. Często nasz racjonalny umysł upiera się przy tym i sprawia, że jest trudniej znaleźć twórcze rozwiązanie. Możesz odkryć, że łączysz się z twoim najbardziej twórczym stanem właśnie wtedy, kiedy jesteś jak najmniej przywiązany do wyniku.

Czas trwania: 57:49

Cena 30,00 zł