Dźwięki Kodu Boga
Ponowne odkrycie osobistego imienia Boga z Księgi Kabały Teraz możesz doświadczyć mocy,  tajemnicy i leczenia.
W ?Kabale? osobiste imię Boga jest święte. Ponad 2300 lat temu imię Boga zostało usunięte z  religijnych tekstów łączących ponad połowę ludności świata, aby chronić jego używanie.

{play}http://www.anandamusic.pl/mp3/jonathan_goldman/jonathan_goldman_the_divine_name_the_awakening_1.mp3{/play} 1. The Awakening 4:15

Muzyka, która czci energie kierunków świata i żywiołów oraz celebruje męskie  aspekty boskości poprzez sakralny dźwięk. Stanowi tło dla doświadczenia inicjacyjnego. Prezentuje grupowy śpiew i grę na bębnach mężczyzn w połączeniu z głosami natury, dźwiękami dzwonów, gongów, tybetańskich czar ,tubylczych instrumentów i głosów.

{play}http://www.anandamusic.pl/mp3/jonathan_goldman/gateways/01_hey_yungua.mp3{/play} 1. Hey Yungua 8:48

Dział: Muzyka transowa

Istotnym elementem największych tradycji religijnych ziemi jest rola dźwięku jako pierwotnej, twórczej siły, poprzez którą powstało wszelkie istnienie. ?Angel and the Goddess? przedstawia dwie bardzo odmienne kompozycje dźwiękowe, występujące przedtem jako dwa odrębne wydawnictwa ?ANGEL OF SOUND? and ?SONG OF SARASWATI?. Obydwa utwory przywołują i czczą  boskie istoty dźwięku- Saraswati , Boginię Muzyki i Shamaela, Anioła Dźwięku.

{{play}http://www.anandamusic.pl/mp3/jonathan_goldman/angel_and_the_goddess/1.mp3{/play} 1. Song Of Saraswati 26:29

Dział: Muzyka transowa

Album stworzony dla warsztatów Jego Świątobliwości Dalai Lamy w Kalifornii. Nagranie zawiera dwie potężne mantry buddyzmu tybetańskiego przeznaczone do przywoływania boskich energii do leczenia i medytacji, relaksacji. Dźwięki: śpiew owertonów, w tym owertony tybetańskie, śpiewy chóralne, tybetańskie, misy i dzwony, flety rdzennych Amerykanów.

{play}http://www.anandamusic.pl/mp3/jonathan_goldman/medicine_buddha/1.mp3{/play} 1. Menla Mantra 11:31

Staro żydowskie, aramejskie, egipskie, chińskie oraz koreańskie mantry i śpiewy pochodzące z dawnych ksiąg mądrości, ustnych przekazów oraz napisów na kamieniach. Inspirują a zarazem stanowią wielkiej mocy narzędzie służące duchowej przemianie i leczeniu. Tworzą sugestywny obraz odległych kultur. Sprawią ogromną przyjemność miłośnikom muzyki, ceniącym profesjonalny warsztat muzyczny. Harfa, flety, dzwony, i digeridoo, skrzypce, altówka.

{play}http://www.anandamusic.pl/mp3/ani_williams/medicine_song_2/1.mp3{/play}1. Ruach Ha Koidesh 5:18

Dział: Muzyka Etniczna

Music by Ani Williams
Prayer invocations by Dr. Gary Batten.
Starożytne hebrajskie śpiewy z towarzyszeniem nasyconych akordów wokalnych, harfy, fletu, gongu i dzwonów wiodą słuchacza do odwiecznej Świątyni Wewnętrznego Światła. Wyśpiewując Święte Imiona, sprowadzamy pole harmoniczne, stwarzając Niebo na Ziemi...

{play}http://www.anandamusic.pl/mp3/ani_williams/temple_of_the_magi/1.mp3{/play}1. Layooesh Shekinah 6:24

Dział: Rozwój Duchowy

?Autentyczne nagranie prezentujące starożytne mantry śpiewane nadzwyczajnym ?głębokim  głosem? tybetańskim. Jest to potężne narzędzie do słuchania i uczenia się tych mantr a zarazem do wytwarzania energii przemieniających, przywołujących istoty boskie.
Naprawdę, wielkim błogosławieństwem jest, że Lama Tashi zezwolił na zamanifestowanie się  ?Tibetan Master Chants?.?

{play}http://www.anandamusic.pl/mp3/jonathan_goldman/jonathan_goldman_tibetan_master_chants_mantra_of_blessing_2.mp3{/play}2. Mantra Of Blessing  Purification 6:19

Dział: Rozwój Duchowy

Nagranie zawiera dwa nigdy przedtem nie wydane Święte Dźwięki: Lecznicze Kody Biblijne utworzone za pomocą kamertonów oraz śpiewane sylaby YHSVH (Yod Hey Shin Vav Hey). Śpiewanie YHSVH jest modlitwą o wielkiej mocy lub mantrą, utworzoną z liter alfabetu hebrajskiego, tworzących starożytne, święte imię Chrystusa.
Pieśń może być wykorzystana do ochrony, do oczyszczania, do zestrojenia się z energią Chrystusa.

{play}http://www.anandamusic.pl/mp3/jonathan_goldman/1_holy_harmony.mp3{/play} 1. Holy Harmony 72:00

Dział: Rozwój Duchowy

Absolutna nowość w twórczości J. Goldmana. Interesująca fuzja starożytnych świętych dźwięków i współczesnych rytmów tanecznych - pierwsza muzyczna podróż ?techno? poprzez czakry. Sanskryckie mantry, kabalistyczne samogłoski, kamertony pitagorejskie, odgłosy środowiska, częstotliwości psychoakustyczne, śpiewy tybetańskie, dzwony i misy, wokalne intonacje, instrumenty klawiszowe oraz rytm ?techno?.

{play}http://www.anandamusic.pl/mp3/jonathan_goldman/chakra_dance/1.mp3{/play} 1. 1st Chakra "The Gateway Opens" 8:29

Dział: Muzyka transowa

Nagroda Visionary Awards za: ?Najlepszy album muzyki leczniczo medytacyjnej? roku 2001. Uznawane za terapeutyczne arcydzieło do głębokiej medytacji, leczenia i pogłębienia wibracji ciała. Dźwiękowa podróż przez czakramy i kabalistyczne Drzewo Życia / sefiroty. Usłyszysz recytowane i śpiewane święte mantry Bija, owertony ,śpiewy tradycji hinduskiej, tybetańskiej, hebrajskiej., częstotliwości psychoakustyczne.

{play}http://www.anandamusic.pl/mp3/jonathan_goldman/lost_chord/1.mp3{/play}1. Entering The Sacred 3:40

Strona 1 z 2