Muzyka do Nauki - informacje

Mózg wysyła fale zwane alfa o częstotliwości 8-12 cykli na sekundę.
Już dawno wiadomo, że w takim stanie możliwości percepcyjne znacznie wzrastają, wiadomości w sposób bardziej trwały zatrzymują się w pamięci długoterminowej.Jeśli więc naprawdę zrelaksujemy się, następuje fizjologiczne przygotowanie mózgu do możliwie najbardziej efektywnej pracy.

Badania naukowe wykazały, że najbardziej skuteczna jest muzyka klasyczna o wysokich częstotliwościach. Ideałem są kompozycje Mozarta. Jest to najbardziej harmonijna, najczystsza i najdoskonalsza w formie muzyka. Wysokie częstotliwości zwiększają aktywność płatów czołowych, w których mieszczą się ośrodki odpowiedzialne za uczenie się.
Zwiększa się ilość połączeń neuronów, usprawnia się komunikacja między półkulami.

Muzyka Mozarta inspiruje wielu znakomitych twórców. Wśród nich jest amerykański muzyk i nauczyciel polskiego pochodzenia, Gerald Jay Markoe, który stworzył znakomite nagrania przeznaczone dla dzieci wspomagające uczenie się, redukujące stres, pomocne w terapii nadpobudliwości i stanów lękowych.
Na płycie ?Mozart?s quiet Playtime Music? kompozycje Mozarta są wykonywane na delikatnych dzwoneczkach, w sposób przyjemny do słuchania dla dzieci.

Do nagrania wybrał kompozycje odznaczające się ilustracyjnym charakterem, barwne i dynamiczne.
Ma to niebagatelne znaczenie. Barwna, ciekawa linia melodyczna sprzyja koncentracji uwagi - jest intrygująca. Następuje rozwój inwencji twórczej, dynamiczne tempo aktywizuje, sprzyja postawie zrelaksowanej, pozwalającej traktować naukę jako zabawę, przyjemność.

Możliwości wykorzystania dźwięku i muzyki w edukacji są wręcz nieograniczone. Rozwój badań nad mózgiem uświadamia nam wszystkim - nauczycielom, rodzicom terapeutom i zwykłym odbiorcom, że właśnie otwiera się nowy, ogromny obszar, którego zbadanie i poznanie może być prawdziwym przełomem w edukacji, terapii i w sposobie postrzegania świata.
Możliwości wykorzystania muzyki do nauczania i uczenia się są rozległe i jeszcze nie do końca rozpoznane.

Pojawia się coraz więcej informacji na temat pozytywnego wpływu muzyki na człowieka nie tylko w formie rozrywki, muzyka a wraz z nią dźwięk postrzegana jest zarówno jako narzędzie do leczenia jak i stymulowania pracy mózgu. Wykorzystuje się wiedzę o fizjologii mózgu, o wpływie dźwięku na organizm.

Wiele technik pracy z muzyką wywodzi się z metody sugestopedii, stosowanej głównie w nauce języków obcych. W ramach tej metody wykorzystuje się pełną harmonii i kunsztu muzykę, często klasyczną, jako tło do wprowadzania materiału leksykalnego i gramatycznego. Zanim to nastąpi, należy wprowadzić słuchacza w stan relaksu, co ma ogromne znaczenie dla efektywności nauczania.

W stanie relaksu następuje wyrównanie i wzajemne dostrojenie się wszystkich rytmów ciała: oddechu, bicia serca, metabolizmu, a przede wszystkim aktywności mózgu. Rytmy te osiągają optymalną częstotliwość właśnie w stanie relaksacji. Mózg wysyła fale zwane alfa o częstotliwości 8-12 cykli na sekundę.
Już dawno wiadomo, że w takim stanie możliwości percepcyjne znacznie wzrastają, wiadomości w sposób bardziej trwały zatrzymują się w pamięci długoterminowej.
Jeśli więc naprawdę zrelaksujemy się, następuje fizjologiczne przygotowanie mózgu do możliwie najbardziej efektywnej pracy.

Badania naukowe wykazały, że najbardziej skuteczna jest muzyka klasyczna o wysokich częstotliwościach. Ideałem są kompozycje Mozarta. Jest to najbardziej harmonijna, najczystsza i najdoskonalsza w formie muzyka. Wysokie częstotliwości zwiększają aktywność płatów czołowych, w których mieszczą się ośrodki odpowiedzialne za uczenie się. Zwiększa się ilość połączeń neuronów, usprawnia się komunikacja między półkulami.

Muzyka Mozarta inspiruje wielu znakomitych twórców. Wśród nich jest amerykański muzyk i nauczyciel polskiego pochodzenia, Gerald Jay Markoe, który stworzył znakomite nagrania przeznaczone dla dzieci wspomagające uczenie się, redukujące stres, pomocne w terapii nadpobudliwości i stanów lękowych.
Na płycie ?Mozart?s quiet Playtime Music? kompozycje Mozarta są wykonywane na delikatnych dzwoneczkach, w sposób przyjemny do słuchania dla dzieci.

Do nagrania wybrał kompozycje odznaczające się ilustracyjnym charakterem, barwne i dynamiczne.
Ma to niebagatelne znaczenie. Barwna, ciekawa linia melodyczna sprzyja koncentracji uwagi - jest intrygująca. Następuje rozwój inwencji twórczej, dynamiczne tempo aktywizuje, sprzyja postawie zrelaksowanej, pozwalającej traktować naukę jako zabawę, przyjemność.

Możliwości wykorzystania dźwięku i muzyki w edukacji są wręcz nieograniczone. Rozwój badań nad mózgiem uświadamia nam wszystkim - nauczycielom, rodzicom terapeutom i zwykłym odbiorcom, że właśnie otwiera się nowy, ogromny obszar, którego zbadanie i poznanie może być prawdziwym przełomem w edukacji, terapii i w sposobie postrzegania świata.