Muzyka sprowadzająca wibracje ułatwiające zharmonizowanie energetyczne, komunikację i telepatię.

Została napisana jako modlitwa, zaproszenie do skomunikowania się na poziomie telepatycznym  z Istotami Światła, Elohim, naszymi ojcami, Stwórcami, jak również z Wielkimi Duchami, którzy żyli na Ziemi, wśród proroków, ich zwiastunów.

6. Transmutation 4:01